Περιγραφή των μέσων προστασίας και των εγκαταστάσεων μέσης τάσης της Δ.Ε.Η και των καταναλωτών

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να περιγράψει τις εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης (ΜΤ) της Δ.Ε.Η και των καταναλωτών που συνδέονται σε αυτήν και να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέσα προστασίας που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις αυτές, για την αντιμετώπιση κάθε είδους σφάλματος. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορες κατηγορίες των δικτύ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλπακίδης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2009
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.31924 ΚΑΛ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη