Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (2012 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ερευνα και εκμετάλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας - Τμ. Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Εργου
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2012
Λέξη-Κλειδί:Φυσικοί Πόροι
Υδρογονάνθρακες
Υφαλοκρηπίδα
Προστασία Περιβάλλοντος
Γεωτρήσεις
Γεωλογική Ερευνα
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2578
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available