Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας με θέμα "Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ηλιόπουλος Γεώργιος, Τσομπανίδης Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Στερεά Απόβλητα
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Αστικά Απόβλητα
Θεσμικό Πλαίσιο
Αειφόρος Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2579