Παραπομπή APA

Τουλιάτος Δημοσθένης. (2012). Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου συστήματος Αναλύσεων Τιμών: (Χτίζοντας το Μέλλον...).

Παραπομπή Chicago Style

Τουλιάτος Δημοσθένης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου συστήματος Αναλύσεων Τιμών: (Χτίζοντας το Μέλλον...). 2012.

Παραπομπή MLA

Τουλιάτος Δημοσθένης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου συστήματος Αναλύσεων Τιμών: (Χτίζοντας το Μέλλον...). 2012.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.