Παραπομπή APA

Κοντορούπης Γ. (2012). Σύνταξη και θεσμοθέτηση των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και αναλυτικών τιμολογίων όλων των κατηγοριών κατασκευών στην Ελλάδα.

Παραπομπή Chicago Style

Κοντορούπης Γ. Σύνταξη και θεσμοθέτηση των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και αναλυτικών τιμολογίων όλων των κατηγοριών κατασκευών στην Ελλάδα. 2012.

Παραπομπή MLA

Κοντορούπης Γ. Σύνταξη και θεσμοθέτηση των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και αναλυτικών τιμολογίων όλων των κατηγοριών κατασκευών στην Ελλάδα. 2012.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.