Διάβρωση σε βάθρα γεφυρών με εμπειρικούς τύπους Υπολογισμός διάβρωσης με τη βοήθεια του προγράμματος HEC-RAS

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπεζιργιαννίδης Αθανάσιος, Πάλλας Βάιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2006
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ