Ανάλυση της οδικής ασφάλειας σε κατασκευές ανοικτών εκσκαφών και σηράγγων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γρηγοράς Σάββας, Ζυγογιώργος Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2012
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ