Ο κανονισμός για τη μελέτη επεμβάσεων σε κτίρια από ωπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΑΝΕΠΕ) Κεφάλαιο 10, Κεφάλαιο 11

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωστίκας Χ.Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΣΠΜΕ
Λέξη-Κλειδί:ΚΑΝΕΠΕ
Αποτύπωση Κτιρίων
Φέρουσα Ικανότητα
Αντισεισμικές Κατασκευές
Αντισεισμική Ενίσχυση
Διασφάλιση Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2590