Το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας, με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζαφειρόπουλος Γεώργιος, Μαρνέλης Φαίδων
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ερευνα και εκμετάλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (2012 : Ηράκλειο, Χανιά) / / ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης, ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδρογονάνθρακες
Φυσικοί Πόροι
Κοιτάσματα Πετρελαίου
Φυσικό Αέριο
Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων
Γεωτρήσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας