Πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (2012 : Θεσσαλονίκη) Προοπτικές και προκλήσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Προοπτικές και προκλήσεις, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2012
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Περιβάλλον
Τηλεπικοινωνίες
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1512
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available