Έξυπνα δίκτυα Ευκαιρίες, προοπτικές και προβλήματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ανδρέου Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Προοπτικές και προκλήσεις
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (2012 : θεσσαλονίκη) : Προοπτικές και προκλήσεις / / ΤΕΕ/ΤΚΜ
Λέξη-Κλειδί:Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διαχείριση Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα της ημερίδας