Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση Κεφάλαιο 5

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάππος Ανδρέας Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) (2012 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΟΑΣΠ
Λέξη-Κλειδί:ΚΑΝΕΠΕ
Στατική Ανάλυση
Δυναμική Ανάλυση
Τοιχοποιίες
Σεισμική Απόκριση
Αντισεισμική Ενίσχυση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1513