Το εθνικό πρόγραμμα αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ/ΤΕΕ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Το ΕΠΑΝΤΥΚ πυξίδα για την αντισεισμική θωράκιση της Δυτικής Ελλάδας (Ζάκυνθος - Κεφαλληνία - Ηλεία - Αχαϊα) (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Το ΕΠΑΝΤΥΚ πυξίδα για την αντισεισμική θωράκιση της Δυτικής Ελλάδας (Ζάκυνθος - Κεφαλληνία - Ηλεία - Αχαµια) (2007: Πάτρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμική Ενίσχυση
Κτίρια
Αντισεισμική Μηχανική
Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων
Σεισμική Διακινδύνευση
Σεισμική Τρωτότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας