Ωρισμένα για τα Τεχνικά Χρονικά, το επίσημο όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος μια προσέγγιση επιστημονικού και πολιτικού χαρακτήρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παντελόγλου Κώστας Π.
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εκδόσεις Παντέλογλου, Κώστας Π. , 2003
Σειρά:Συμβουλές εις την επιστήμη του τύπου Κώστας Π. Παντέλογλου 4
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 5686
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη