Οι εξελίξεις στη Δημόσια διοίκηση, στον τομέα των Διπλ. Μηχανικών - Προτάσεις γιά μιά άλλη πολιτική πραγμάτων και όχι ψευδεπίγραφων μεταρρυθμίσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τριανταφυλλοπούλου Πλουμίτσα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διοικητική μεταρρύθμιση - Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Διοικητική μεταρρύθμιση - Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Δημοσιονομική Πολιτική
Τεχνικές Υπηρεσίες
Αμοιβές Μηχανικών
Μισθολόγιο
Δημόσιος Τομέας
Οικονομική Κρίση
Δημόσιο Χρέος
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2596