Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη Μεθοδολογικά ερωτήματα και εμπειρικοί προβληματισμοί

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διαμαντίδης Στυλιανός
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διοικητική μεταρρύθμιση - Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Διοικητική μεταρρύθμιση - Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Αναπτυξιακή Πολιτική
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2596