Εκτίμηση και πολεοδομικός έλεγχος ή αλλιώς η πολεοδομική παράμετρος και οι επιπτώσεις της στην πώληση των ακινήτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπώτης Αριστείδης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές (2012 : Θεσσαλονίκη) / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Ακίνητη Περιουσία
Εκτίμηση Ακινήτων
Πολεοδομική Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1518