Ο ρόλος της ανακύκλωσης στην ανάπτυξη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Αειφόρος Ανάπτυξη
Ανακύκλωση
Οικονομική Κρίση
Διάθεση Απορριμμάτων
Κοινοτικές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2598
Μ 2598.1