Οδικός χάρτης γιά την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεοχάρη Χριστίνα, Κατσιμπάρδης Κων/νος, Μαυρογένης Σταύρος, Πληθάρας Αχιλλέας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Προστασία Περιβάλλοντος
Κλιματικές Αλλαγές
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Φαινόμενο Θερμοκηπίου
Φυσικό Περιβάλλον
Διαχείριση Αποβλήτων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2598
Μ 2598.1