Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λαγούδη Αργυρώ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Κανονισμοί
Κοινοτικές Οδηγίες
Βιομάζα
Βιοαέριο
Οργανικά Απόβλητα
Αναερόβια Χώνευση
Επεξεργασία Αποβλήτων
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων
Ζωικά Υποπροϊόντα
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2598
Μ 2598.1