Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων γιά την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μερτζής Δ., Τσιακμάκης Σ., Μανάρα Γ., Μητσάκης Π., Ζαμπανιώτου Α., Σαμαράς Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Βιομάζα
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αεριοποίηση
Θερμική Ενέργεια
Γεωργικά Απόβλητα
Συμπαραγωγή
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2598
Μ 2598.1