Προκλήσεις και εμπόδια γιά τον αποπολυμερισμό ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους: the DEPOTEC LIFE+ project

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζαμπανιώτου Α.Α., Αντωνίου Ν.Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Αειφόρος Ανάπτυξη
Ελαστικά
Ελαστικά Αυτοκινήτων
Πυρόλυση
Ανακύκλωση Ελαστικών
Νομοθετικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2598
Μ 2598.1