Προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας 2004/35/ΕΚ γιά την περιβαλλοντική ευθύνη που σχετίζονται με αναπτυξιακά θέματα στον Ελλαδικό χώρο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χατζηδάκης Δ., Παναγόπουλος Ι., Καραγιάννης Α., Καρούκη Ε., Κασσωμένος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική Ευθύνη
Νομοθεσία
Κοινοτικές Οδηγίες
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2598
Μ 2598.2