Παραπομπή APA

Χατζηδάκης Δ. (2012). Προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας 2004/35/ΕΚ γιά την περιβαλλοντική ευθύνη που σχετίζονται με αναπτυξιακά θέματα στον Ελλαδικό χώρο.

Παραπομπή Chicago Style

Χατζηδάκης Δ. Προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας 2004/35/ΕΚ γιά την περιβαλλοντική ευθύνη που σχετίζονται με αναπτυξιακά θέματα στον Ελλαδικό χώρο. 2012.

Παραπομπή MLA

Χατζηδάκης Δ. Προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας 2004/35/ΕΚ γιά την περιβαλλοντική ευθύνη που σχετίζονται με αναπτυξιακά θέματα στον Ελλαδικό χώρο. 2012.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.