Ενέργεια και περιβάλλον-Υφιστάμενη κατάσταση και Αναπτυξιακές προοπτικές στην Κεντρική Μακεδονία Υφιστάμενη κατάσταση και αναπτυξιακές προοπτικές στην Κεντρική Μακεδονία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπεζεργιάννη Στέλλα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ρύπανση Περιβάλλοντος
Αειφόρος Ανάπτυξη
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εκπομπή Ρύπων
Διαχείριση Αποβλήτων
Γεωθερμική Ενέργεια
Ηλιακή Ενέργεια
Αειφόρος Κατασκευή
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου