Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Διαμάντος Κων/νος, Μπαρμπούτης Αναστάσιος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Θανόπουλος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Αειφόρος Ανάπτυξη
Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Υδρολογικές Λεκάνες
Φράγματα
Υδροηλεκτρικά Εργα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2598
Μ 2598.2