Αποκατάσταση εδαφών Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας-Υποχρεώσεις της επιχείρησης, προβληματισμοί που προκύπτουν από τη Μ.Π.Ε. του έργου-Διεθνείς πρακτικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λίτσιος Κων/νος, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Κοντού Αθηνά
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Λιγνιτωρυχεία
Αποκατάσταση Εδάφους
Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων
Αποκατάσταση Τοπίου
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου