Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας Αειφορική διαχείρηση των υδάτινων πόρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαργαρίτη Μαργαρίτα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Περιβαλλοντική Διαχείριση
Αειφόρος Ανάπτυξη
Υδατικοί Πόροι
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδρολογικές Λεκάνες
Αρδευτικά Εργα
Υδραυλικά Εργα
Καλλιέργειες
Υγρότοποι
Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου