Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαννόπουλος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 (2010 : Αγρίνιο) / / ΤΕΕ - Τμ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Ευρωκώδικες
Αστοχίες
Αντοχή Υλικών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ