Δράσεις του ΚΑΠΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης/έρευνας/καινοτομίας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας: Η περίπτωση του Αϊ Στράτη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαλαματένιος Χ., Ζούλιας Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβάλλον και ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Περιβάλλον και ανάπτυξη (2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Αειφόρος Ανάπτυξη
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ενεργειακός Σχεδιασμός
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2598
Μ 2598.2