Παραπομπή APA

Κορνάρος Μιχάλης. (2013). Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικών - κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Παραπομπή Chicago Style

Κορνάρος Μιχάλης. Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικών - κτηνοτροφικών αποβλήτων. 2013.

Παραπομπή MLA

Κορνάρος Μιχάλης. Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικών - κτηνοτροφικών αποβλήτων. 2013.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.