Υδρολογική μελέτη λεκάνης Πηνειού Θεσσαλίας από Γουνίτσης και Ανάντη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλτηγός Νικόλαος Η., Ευστρατιάδης Γρηγόρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπ. Δημοσίων Έργων - Γενική Δ/νση Δημοσίων Εργων - Υπηρεσία Υδραυλικών Εργων - Δ/νσις Μελετών Δ2
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1959
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.48094954 Α
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη