Εννοια Haccp Βασικές αρχές - Υποχρεώσεις - Τεκμηρίωση - Διαγράμματα ροής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πανάκιας Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νομοθεσία - Υποχρεώσεις - Αδειοδότηση Εσπερίδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Πηγή:Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : Νομοθεσία - Υποχρεώσεις - Αδειοδότηση / / ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας
Λέξη-Κλειδί:Διασφάλιση Ποιότητας
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Ασφάλεια Τροφίμων
Επιχειρήσεις
Καταστήματα
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 342