Ψηφιακός διαμορφωτής-αποδιαμορφωτής QPSK.8PSK,16APSK,32APSK για την DVB-S2 προδιαγραφή σε DSP επεξεργαστή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βελαώρας Σπυρίδωνας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ. & Τεχνολογίας Υπολογιστών - Τομ. Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2007
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ