Δημόσιες προμήθειες και ο ρόλος τους στα τεχνικά έργα ως στοιχείο καινοτομίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Σχ. Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - Διαχείριση Τεχνικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Σέρρες , 2013
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ