Εξεύρεση λύσεων σχετικά με τη λήψη αδρανών υλικών (2010:Πάτρα) σύσκεψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εξεύρεση λύσεων σχετικά με τη λήψη αδρανών υλικών Πρακτικά, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2010
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ