Προτάσεις ιεράρχησης στην επιλογή μεταφορικής υποδομής στην περιφέρεια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πλέσιας Αργύρης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Πηγή:Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (2013 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Εργα Υποδομής
Μεταφορές
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας