Γεωλογία και μεταλλογένεια της νήσου Σέριφου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαρίνος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Ερευνών του Υπεδάφους , 1951
Σειρά:Γεωλογικαί και Γεωφυσικαί Μελέται
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ