Περιβαλλοντική θεώρηση της παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπίσκα Αντιγόνη Γ., Οικονόμου Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Σεπτ.- Δεκ. 2006 ; τ. 26, τεύχ. 3 , σ. 35-48
Λέξη-Κλειδί:Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Ετοιμο Σκυρόδεμα
Παραγωγή Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620