Συγκριτική αξιολόγηση δολεριτών από τα οφιολιθικά πετρώματα της Πίνδου και του Βούρινου για χρήση τους ως αδρανών υλικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ρηγόπουλος Ιωάννης, Πομώνης Παναγιώτης, Τσικούρας Βασίλειος, Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Σεπτ.- Δεκ. 2006 ; τ. 26, τεύχ. 3 , σ. 49-61
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ορυκτολογία
Αδρανή Υλικά
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620