Δείκτες έρευνας & ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΚΤ
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΙΕ - ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης , 2013
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 5921
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη