Παραπομπή APA

(2009). Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας- Αττικής: σχέδιο νόμου. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας- Αττικής: σχέδιο νόμου. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009.

Παραπομπή MLA

Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας- Αττικής: σχέδιο νόμου. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.