Προβλήματα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Οι κατασκευές στην Ελλάδα (συνέδριο), ΠΕΔΜΕΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1979
Πηγή:Οι κατασκευές στην Ελλάδα (1979 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ. 4
Λέξη-Κλειδί:Κατασκευές
Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις
Εργολήπτες
Δημόσια Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 431.4