Εκκένωση κτιρίων και καταφυγή του πληθυσμού σε ασφαλείς χώρους μετά από σεισμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΑΣΠ, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Πρόγνωσης των Σεισμών
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΟΑΣΠ , 2007
Έκδοση:
Σειρά:Εγχειρίδιο Νο 3
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.3495 Υ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.3495 Υ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη