Λογοδοσία 2011 - 2012

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνικη Βιοτεχνική Εταιρεία, Διπλάρειος Σχολή
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία , 2012
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 378.495 Λ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη