Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων (2013 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας - Τμ. Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Εργου
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2013
Λέξη-Κλειδί:Οικονομική Κρίση
Δημόσια Εργα
Παραγωγή Δημοσίων Εργων
Αναθέσεις Μελετών
Ελεγχος Ποιότητας
Αναπτυξιακή Πολιτική
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2604
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available