Η διεθνής εμπειρία στην εκτέλεση των δημοσίων έργων από τη σκοπιά του αρχιτέκτονα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φιντικάκης Νίκος Ορ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Πηγή:Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων (2013 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Παραγωγή Δημοσίων Εργων
Μελέτες Δημοσίων Εργων
Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
Διαχείριση Εργου
Διεθνείς Σχέσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:http://www.library.tee.gr/digital/m2604/m2604_fintikakis.pdf
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2604