Παραπομπή APA

(2014). Ενέργεια - Φυσικοί πόροι: Βιβλιογραφία. Αθήνα: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Ενέργεια - Φυσικοί πόροι: Βιβλιογραφία. Αθήνα: ΤΕΕ, 2014.

Παραπομπή MLA

Ενέργεια - Φυσικοί πόροι: Βιβλιογραφία. Αθήνα: ΤΕΕ, 2014.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.