Παραπομπή APA

Νικολάου Δημήτριος Α. (2013). Εθνικοί και ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και δημόσια έργα.

Παραπομπή Chicago Style

Νικολάου Δημήτριος Α. Εθνικοί και ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και δημόσια έργα. 2013.

Παραπομπή MLA

Νικολάου Δημήτριος Α. Εθνικοί και ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και δημόσια έργα. 2013.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.