Εθνικοί και ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και δημόσια έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολάου Δημήτριος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Πηγή:Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων (2013 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Μελέτες Δημοσίων Εργων
Κοινοτικές Οδηγίες
Ελεγχος Ποιότητας
Συστήματα Ελέγχου
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2604